INTERNETOWY SYSTEM SKŁADANIA WNIOSKÓW PISF
Witamy w

INTERNETOWYM SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

*Znajomość Programów Operacyjnych PISF jest obowiązkiem każdego wnioskodawcy.

W formularzach zostały zastosowane reguły mające ułatwić złożenie wniosku. Należy jednak pamiętać, że nie zastąpią one znajomości Trybu naboru i wyboru wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków w poszczególnych Programach Operacyjnych PISF zawarte są w opisie Programów Operacyjnych PISF.